Independence day status

Independence status

independence day status , army , status army

Mujhe apni mitti ki kasam hai ..Jiss mitti me peda hu ey hai..

Us par tumne var kiya Syd tum..

Bhul rahe ho ye hamari Bharat mata hai..

   Hindustan zinda bad..

Click now : independence status